JARD Spółka Cywilna Janusz Dudek, Jolanta Zaniewska-Dudek,
Aleksander Dudek Beneficjentem Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014-2020

 
JARD Spółka Cywilna Janusz Dudek, Jolanta Zaniewska-Dudek, Aleksander Dudek podpisała
umowę nr POPW.01.05.00-18-0258/20-00 o dofinansowanie projektu pn. Dotacja na kapitał
obrotowy dla JARD S.C.
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy, Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
 
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz
wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły
u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie
programu nr SA.57015 (2020/N).
 
Rezultatem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 284 767,47 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 284 767,47 zł.